Om våre tjenester

I tillegg til å være Norges største filmnettsted, tilbyr Filmweb en rekke tjenester innen webproduksjon, publiseringsløsninger, design, utvikling, innholdslevering og konsultasjon.

Webproduksjon

Vi produserer komplette nettsteder eller mindre løsninger som kampanjesider (ofte på én eller flere sider spesialtilpasset annonsørens budskap og er ofte brukt i forbindelse med konkurransekonsepter og annonsering).

Design

Filmweb har bransjens lengste erfaring innen design og produksjon i ulike formater til markedsføring av film- og kino. Ta kontakt med oss for dersom vi kan hjelpe deg med design av for eksempel logo eller reklamemateriell på web og print.

Publiseringsverktøy

Filmweb har valgt Escenic som leverandør av publiseringsverktøy. Med et kraftig og robust " WCM - web content management" system ønsker vi å hjelpe film- og kinobransjen med å implementere og ta i bruk det beste publiseringsverktøy til lave kostnader. Våre kunder får derfor en tillagt verdi ved å velge en løsning gjennom oss.

Utvikling

- Databaser (hovedsakelig MS SQL Server og Sybase) 
- Programmere (Java, asp, php, C/C++, VB, javascript m.fl.) 
- Kommunikasjon/Teknologi (http, ftp, ssl, odbc, xml m.fl.)

Konsultasjon

- Teknisk bindeledd mellom kino og leverandør av kinosystem (f.eks. kontakt med Ticket International i Tyskland for Bergen Kino, kontakt med iTicket for iTicket-kinoer) 
- Kan bidra i generelle tekniske problemstillinger (f.eks. hvordan overføre info mellom systemer, hvor mange maskiner bør systemet bestå av osv.)

Webmaster

Våre meget kompetente webmastere kan fornye og oppdatere dine sider for deg. Kunden bestemmer om vi kun skal gjøre spesielle typer oppdatering eller også all generell oppdatering av sidene.

Filmweb Rapportserver

Filmweb Rapportserver er film- og kinobransjens statistikk og rapporteringsverktøy utviklet av FILM&KINO, Filmweb og Norske Filmbyråers Forening. Målet har vært å innføre digitaliserte rapporteringsrutiner av spilletall for rasjonalisere tunge og papirbaserte rutiner. I tillegg søker en å få bedre statistikkgrunnlag for hele film- og kinobransjen. Tjenesten ble satt i operativ drift 1. januar 2003.

Rapportserveren

Filmweb Medieserver

Her finnes blant annet høyoppløselige bilder for kinoaktuelle filmer. Tjenesten er levert av Filmweb AS og benyttes av filmbransjen for markedsføring og distribusjon av pressemateriell.

Mediaserveren